Квалитет машинских система

Основне информације

Код предмета 6460
Шифра предмета Б.8.3 -И.17-1
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти упознају са теоријским основама, дефинисањем, оценом, управљањем и одређивањем нивоа квалитета,  основама испитивања машинских система као и стандардима за обезбеђење квалитета производа.
Исход предмета Поред стицања основних знања из области квалитета машинских система, студент који положи овај предмет биће оспособљен даизврши селекцију идеја за развој машинског система, дасе укључи у систем CAQ, изврши мерења основних погонских карактеристика машинских система и примењује стандарде и моделе за обезбеђење квалитета.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Квалитет машинских система103.05 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вулић А. Квалитет производа Универзитет у Нишу - Машински факултет, Ниш, 2003.
Вулић А. Испитивање машинских конструкција Универзитет у Нишу - Машински факултет, Ниш, 2002.
Вулић А. Стандардизација Универзитет у Нишу - Машински факултет, Ниш, 2004.
Станић Ј. Управљање квалитетом производњe Грађевинска књига, Београд, 1997.
Поповић Б. Обезбеђење квалитета производa (QualityAssurance) Наука, Београд, 1992.
Стефановић-Мариновић Ј. Квалитет машинских система, скрипта Машински факултет Ниш, 2013.


Наставни материјали