Интермодални транспорт

Основне информације

Код предмета 6463
Шифра предмета Б.8.3 -И.17-4
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Циљ предмета је да студент упозна основне појмове и структуру система интермодалног транспорта. Кроз овај предмет студенти ће се упознати са методологијом планирања, управљања, контроле и анализе свих процеса у транспортним ланцима и системима интермодалног транспорта.
Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да:

  • препозна и дефинише улогу и место интермодалног транспорта за различите учеснике и кориснике;
  • дефинише структуру интермодалног система и утврди предности и недостатке сваког елемента система у конкретном интермодалном транспортном ланцу;
  • пореди класичне и интермодалне технологије транспортног ланца;
  • изабере оптималну технологију у реализацији транспортних ланаца;

процени основне перформансе интермодалног транспортног ланца.

Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Интермодални транспорт122.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Lowe D. Intermodal freight transport Elsevier, 2005.
Vrenken H., Macharis C., Wolters P. Intermodal transport in Europe, European Intermodal Association (EIA) Huub Vrenken, 2005.
Koch J. Die Entwicklung des Kombinierten Verkehrs DUV, Gabler, 1997.
Kim K.H., Günther H.O. Container Terminals and Cargo Systems: Design, Operations Management, and Logistics Control Issues Springer 2007.


Наставни материјали