Адитивне технологије

Основне информације

Код предмета 6465
Шифра предмета Б.8.3 -И.17-6
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Циљ предмета је да студенте упозна са и читавим низом нових адитивних технологија познатихкао RP технологије(енгл. RapidPrototyping),помоћу којих се израђују 3D запремински модели сложених облика директно из 3DCAD геометријских модела, а који су настали првенствено из потребе за скраћивањем времена до појаве одређеног производа на тржишту и имају све већу примену како у техници тако и у медицини, уметности и другим гранама.
Исход предмета Студенти су оспособљени дасхвате принципе и сагледају значај, предности и недостатке појединих адитивнихтехнологија у односу на конвенционалне технологије, да одлуче у ком случају је  избор адитивних технологија економски оправдан, да изаберу, на основу захтеваних карактеристика производа, најбољу и економски исплативу адитивнутехнологију за израду истог, да примене адитивне технологије и у области израде алата и у директној производњи .
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Адитивне технологије131.83 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Tрajaнoвић M., Груjoвић Н., Mилoвaнoвић J., Mиливojeвић В. Рaчунaрски пoдржaнe брзe прoизвoднe тeхнoлoгиje MaшинскифaкултeтуКрaгуjeвцу, 2008.


Наставни материјали