Неконвенционалне обраде

Основне информације

Код предмета 6466
Шифра предмета Б.8.3 -И.17-7
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Циљ је да студенти стекну теоријска и практична знања о неконвенционалним поступцима обраде. Да конструишу алате и изнађу параметре процеса за израду одговарајућег дела.
Исход предмета

Студенти стичу знања о неконвенционалним поступцима обраде материјала. Оспособљеност студената за конструкцију алата, избор технолошких параметара процеса и  писање програма за управљање машинама за неконвенционалне обраде.

Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Неконвенционалне обраде115.62 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Д.Лазаревић и М.Радовановић Неконвенционалне методе – обрада материјала одношењем Машински факултет у Нишу, 1994.
В.И. Белајев Високоскорастнајадеформација металаф  
Lucas, B., Hilton, D. Cutting Processes - PAC - process and equipment consideration TWI world centre for materials joining technology, 2003
  Laser in Elektronik tehnologie und materialbearbening Leipzig,1982.
Белић,И. Ласерско сечење, инжењерски приступ проблематици ласерске обраде метала, асерии апликације у индустрији и технологији „Техника Савез инжењера и техничара Југославије,Београд, 1990.


Наставни материјали