Планирање и анализа експеримента

Основне информације

Код предмета 6467
Шифра предмета Б.8.3 -И.17-8
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Студенти стичу теоријске и практичне основе о планирању и анализи експеримента.
Исход предмета Студенти су оспособљени за експериментална истраживања.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Планирање и анализа експеримента125.1 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ковач П. Моделирање процеса обраде, факторни планови експеримента Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006
Montgomery D. Design and Analysis of Experiments John Wiley & Sons, Inc., 2001
Маринковић В, Радовановић М. Приручник за лабораторијске вежбе из обраде материјала резањем Машински факултет, Ниш, 1994
Ковач П. Теорија обрадних процеса, практикум за вежбе Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007


Наставни материјали