Неуро и фази моделирање и управљање

Основне информације

Код предмета 6468
Шифра предмета Б.8.3-И.17-9
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Упознавање студената са основама рачунарске интелигенције и посебно фази логиком, неуронским мрежама и генетским алгоритмима, као и њиховом применом у решавању сложених проблема моделирања и управљања који се не могу ефикасно третирати конвенционалним техникама.
Исход предмета Стицање основних вештина у примени рачунарске интелигенције код моделирања и пројектовања управљања за интелигентне мехатроничке системе, са посебним освртом на ефикасно коришћење рачунарских алата применљивих за решавање таквих задатака.
Број часова наставе 30 предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Неуро и фази моделирање и управљање236.25 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Jang J.-S. R., Sun C.-T., Mizutani E Neuro-Fuzzy and Soft Computing Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997.
Subašić P. Fazi logika i neuronske mreže

Tehnička knjiga, Beograd, 1997.

Ранковић В., Интелигентно управљање Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2008
El-Naggar A.A. Intelligent control Lambert Academic Publishing, 2010.
Gupta M. M., Sinha N. K Intelligent Control Systems

IEEE Press, New York, 1996.

Hirota K. et al., eds. Soft computing in mechatronics Physica- Verlag, Heidelberg, 1999.