Термоенергетска постројења

Основне информације

Код предмета 6470
Шифра предмета Б.8.3-И17-11
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Упознавање студената са најзначајнијим врстама савремених термоенергетских постројења и принципима њиховог рада.
Исход предмета Овладавање методама прорачуна, анализе, изградње и експлоатације различитих врста савремених термоенергетских постројења.
Број часова наставе 30 предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Термоенергетска постројења207 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стојановић Д. Топлотне турбомашине Грађевинска књига, Београд, 1973.
Васиљевић Н Парне турбине Машински факултет, Београд, 1987.
Бркић Љ., живановић Т., Туцаковић Д Термоелектране Машински факултет, Београд, 2006.
Гулич М., Бркић Љ., Перуновић П. Парни котлови Машински факултет, Београд, 1991.
Вукосавић С. Електричне машине Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Академска мисао, Београд, 2010.
Поповић Д. Нуклеарна енергетика Научна књига, Београд, 1978.


Наставни материјали