Хидроенергетска постројења

Основне информације

Код предмета 6472
Шифра предмета Б.8.3-И.17-13
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти у области машинког инжињерства упознају са елементима који се јављају у оквиру хидроенергетских постројења.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен за пројектовање и одржавање хидроенергетских постројења.
Број часова наставе 30 предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Хидроенергетска постројења206.83 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ђђeвић Б. Кoришћeњe вoдних снaгa Oснoви хидрoeнeргeтскoг кoришћeњa вoдa, Бeoгрaд 1981.
Ристић Б. Пумпe и пумпнe стaницe Нaучнa књигa, Бeoгрaд 1991.
Кaрaсeв Б.В. Нaсoсы и нaсoсныстанции Mинск 1979.


Наставни материјали