Основи процесне технике

Основне информације

Код предмета 6337
Шифра предмета Б.6.3-И.9-8
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са хемијским реакцијама и основама хемијских реактора у процесној и другим индустријама.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да примени основну методологију прорачуна најчешће примењиваних хемијских реактора у инжењерској пракси.
Број  часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Основи процесне технике200.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ворењец Д. Технолошке операције Научна књига, Београд, 1988.
Вороњец Д. Основи технолошких процеса – хемијске реакције и реактори

МФ Београд, Београд, 1976.

Антић М., Цоловић Н. Кинетика хетерогених хемијских реакција Просвета Ниш, 1983.


Наставни материјали