Заваривање и заварене конструкције

Образовање и обука кадрова за реализацију послова на завареним конструкцијама

Машински факултет – Центар за заваривање и заварене машинске конструкције бави се образовањем, обуком, провером и сертификацијом:

  • Међународних инжењера заваривања (IWE),
  • Међународних технолога заваривања (IWT) и
  • Заваривача са сертификатом (атестом).

Обука међународних инжењера и технолога заваривања врши се по утврђеном програму Међународног института за заваривање (IIW), дефинисаног документомIAB-252r3-16 Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification - PERSONNEL WITH QUALIFICATION FOR WELDINGCOORDINATION(as described in ISO 14731 and other International and National Standards) - – International Welding Engineer (IWE), & International Welding Technologist (IWT).

По завршеном и положеном курсу добија се IWE/IWT диплома која је призната у целом свету.Постоји могућност добијања EWE (European Welding Engineer)/EWT (European Welding Technologist) дипломе по захтеву.

Кандидати који желе да заврше курс за међународног инжењера заваривања (IWE)  морају да имају инжењерску диплому техничког смера (најмање три године студија) стечену на универзитетима, техничким универзитетима или високим школама струковних студија (дипл. инг или инг) или инжењерску диплому техничког смера (MSc или BSc, најмање три године студија) стечену на универзитетима, техничким универзитетима, високим школама струковних студија или специјалиста – струковни инжењер.

Кандидати који желе да заврше курс за међународног технолога заваривања (IWT) морају да имају диплому школе за средњи стручни кадар занимања техничар техничке струке (4 године школовања) или да је апсолвент инжењерског факултета техничког смера (програм од 3-5 година).

Структура и садржај обуке полазника курса за међународног инжењера и међународног технолога су следећи:

Модули теоретске обуке и основна практична знања* Минималан број часова обуке
IWE IWT
МТ П1 МТ П1
1. Поступци заваривања и опрема 95 46 86 46
2. Материјали и њихово понашање при заваривању 115 33 96 31
3. Конструисање и пројектовање 62 14 44 14
4. Израда, инжењерска примена 116 0 83 0
Подсума: 388 93 309 91
Основна практична знања (П2) 60   60  
Укупна сума: 448 369

МТ – укупна сума сати по модулу, П1 – први део обуке

* – објашњење за сваки од наведених модула можете добити од особља ЦЗЗК.

Стандардна путања до дипломе IWE:

putanjaDoDiplomeIWE

 

Стандардна путања до дипломе IWT:

putanjaDoDiplomeIWT

 

Кандидати који успешно заврше обуку и положе завршни испит, добијају међународно оверену и признату диплому: међународни инжењер заваривања (IWE) или међународни технолог заваривања (IWT).

 

Обука заваривача врши се по утврђеном програму Међународног института за заваривање (IIW), дефинисаног документомMinimum Requirements for the Education, Training, Examination and Qualification of: International Welder (IW).

Структура и садржај обуке полазника курса за заваривачасу следећи:aparat

Препоручени број сати обуке [h]
Поступак заваривања ISO 4063 —

311

Гасно

111

РЕЛ

131

МИГ

135, 136, 138

МАГ

141 – челик

ТИГ

141 – Al

ТИГ

Модул:*

Теоријска настава

A 20 20 20 20 20 20
B 18 18 18 18 18 18
C 7 7 7 7 7 7
SG 5 0 0 0 0 0
SA 0 5 0 0 0 0
SM 0 0 7 7 0 0
ST 0 0 0 0 5 5
PSS 0 8 8 8 8 8
PAL 8 0 8 8 8 8

Модул:*

Практична настава

E 0 440 0 0 0 0
M 0 0 0 455 0 0
MAI 0 0 270 0 0 0
T 0 0 0 0 300 0
TAI 0 0 0 0 0 300
G 200 0 0 0 0 0
Сума: 258 498 338 523 366 366

* – објашњење за сваки од наведених модула можете добити од особља ЦЗЗК.

Кандидати који успешно положе теоријски и практични испит (који мора да задовољи критеријуме стандарда SRPS EN ISO 9606-1:2015) Машински факултет у Нишу – Центар за заваривање и заварене конструкциије издаје диплому о успешно завршеној обуци за заваривача и двојезични сертификат/атест о обучености заваривача за одређени поступак заваривања (на енглеском и српском језику) са максималним роком важења до три године.

zavarivac

Сертификација заваривача (атестирање заваривача) са вишегодишњим искуством у заваривачким пословима, врши се провером практичног знања везано за одређени поступак заваривања уз проверу теоријских знања о струци (што није увек обавезно) према стандарду SRPS EN ISO 9606-1:2015. Провера практичног знања обухвата заваривање узорака одређеним поступком заваривања, у одређеном положају заваривања уз накнадну проверу испуњености захтева квалитета завареног узорка. Провера познавања струке врши се полагањем писаног и усменог дела испита везано за поступак заваривања и безбедност на раду. Уколико се установи да заварени узорак испуњава све захтеве квалитета и заваривач поседује задовољавајући ниво теоријских знања о струци, Машински факултет – Центар за заваривање издаје двојезични сертификат/атест о обучености заваривача за одређени поступак заваривања (на енглеском и српском језику) са максималним роком важења до три године.

Обука и/или сертификација (атестирање) заваривача изводи се у Лабораторији за заваривање или на терену – уколико су за то остварени сви потребни услови.

За све детаље везано за обуку или сертификацију особља у заваривању,обратити се руководиоцу ЦЗЗК:

др Драган Милчић, редовни професор

Контакт телефон:    +381 (0)18 500-642

Fax:                         +381 (0)18 588-199

Мобилни телефон:   +381 (0)63 464-821

Електронска пошта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Центар за заваривање и заварене конструкције

У сaстaву Завода за машинско инжењерство је нaучнo-истрaживaчки цeнтар - Центар за заваривање и заварене конструкције.

Центар за заваривање и заварене конструкције (ЦЗЗК) функционише од 08.06.2007. године.

Основне активности ЦЗЗК-а су:

  • Реализација пројеката у сарадњи са привредом (пројектовање, конструисање, развој и испитивање заварених конструкција),
  • Образовање и обука кадрова за реализацију послова на завареним конструкцијама (обука и сертификација заваривачког особља, обука међународних инжењера и технолога заваривања),
  • Научно-истраживачки рад у циљу побољшања постојећих и развоја нових технологија заваривања и заварених конструкција.

У оквиру Центра за заваривање и заварене конструкције су: Лабораторији за заваривање  и Лабораторија за испитивање без разарања (у оснивању) (Л13).

Maшински фaкултeт у Нишу – Цeнтaр зa зaвaривaњe и зaвaрeнe конструкције je oд 24.07.2008. гoдинe, именован oд мeђунaрoднoг института зa зaвaривaњe (International Institute for Welding – IIW) као сертификовано национално тело (IIW Approved Training Body – IIW ATB) за обуку међународних инжењера (International Welding Engineer – IWE) и међународних технолога заваривања (International Welding Technologists – IWT) под редним бројем 3. Успешно је реализовано неколико курсева и преко 50 полазника добило је IWE и IWT дипломе.

czv diploma1 czv diploma2

 

Maшински фaкултeт у Нишу je jeдинa висoкoшкoлскa устaнoвa у Србиjи сa дозволом зa образовање међународних инжeњeрa зaвaривaњa IWE и међународних технолога заваривања IWT чиja сe диплoмa признaje у цeлoм свeту.

 

Руководилац центра је др Драган Милчић, редовни професор.

Канцеларија: Лабораторија за машинске конструкције (Л15), Центар за заваривање и заварене конструкције (Л13),

Контакт телефон: +381 (0)63 464-821 и +381 (0)63 104 76 05

Електронска пошта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Образовање и обука кадрова за реализацију послова на завареним конструкцијама