Одлука о покретању поступка за избор декана Машинског факултета у Нишу за мандатни период од 01. октобра 2021. године до 30. септембра 2024. године

 

pdf29-03-2021_Odluka_PokretanjePostupkaIzboraDekana.pdf