Одлука о обавези прибављања сагласности наставника Машинског факултета у Нишу за чланство у комисијама других високошколских установа и научноистраживачких института. Објављена: 24.1.2022. Ступа на снагу: 1.2.2022.

 

   

pdfОдлука о обавези прибављања сагласности наставника Машинског факултета у Нишу