3Д био принтер

3D био принтер - Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.01.2019. у 09.24ч)

pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf383.17 KB

3D био принтер - Одлука о обустави поступка јавне набавке (18.01.2019. у 11.05ч)

pdf3DbioPrinter_odluka_obustava.pdf460.86 KB

3Д био принтер - Конкурсна документација (08.01.2019.)

pdf3Dbioprinter_konkursna.pdf744.43 KB