Услуге штампања (2019)

Услуге штампања - Обавештење о закљученом уговору (04.02.2019. у 13:46ч)

pdfuslStampanja_ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf467.75 KB

Услуге штампања - Одлука о додели уговора (28.01.2019. у 09:13ч)

pdfusl_stampanja_odluka_o_dodeli2019.pdf775.95 KB

Услуге штампања - Конкурсна документација (17.01.2019. у 15:15ч)

pdfusl_Stampanja_konkursna.pdf782.74 KB

Услуге штампања - Позив за подношење понуде (17.01.2019. у 15:15ч)

pdfusl_Stampanja_PozivZaPodnosenjePonude.pdf538.56 KB