Добровољно пензијско осигурање (2019.)

Добровољно пензијско осигурање - Одлука о додели уговора (25.02.2019. у 09.49)

pdfdobrovoljnopenz_odluka_dodela.pdf1.7 MB

Добровољно пензијско осигурање - Позив за подношење понуда (13.02.2019. у 12.01)

pdfdobrovoljnopenz_PozivZaPodnosenjePonude.pdf452.52 KB

Добровољно пензијско осигурање - Конкурсна документација (13.02.2019. у 12.01)

pdfdobrovoljnopenz_konkursna.pdf991.31 KB