Угоститељске услуге (2020.)

Угоститељске услуге - Обавештење о закљученом уговору (27.01.2020. у 13.00ч)

pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru_27-01-2020.pdf

Обавештење о закљученом уговору (27.01.2020. у 13.00ч)

">https://www.masfak.ni.ac.rs/images/upload/Dokumenta/Javne_nabavke/Javne_nabavke_2020/Ugostiteljske_usluge/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_27-01-2020.pdf|600|800|pdfjs}

pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru_27-01-2020.pdf

Угоститељске услуге - Одлука о додели уговора (20.01.2020. у 10.23ч)

pdfOodlukaDodelaUgovora_20-01-2020.pdf

Угоститељске услуге - Конкурсна документација (08.01.2020. у 11.55ч)

pdfKonkursnaDokumentacija_08-01-2020.pdf

Угоститељске услуге - Позив за подношење понуде (08.01.2020. у 11.55ч)


pdfPozivZaPodnosenjePonude_08-01-2020.pdf