Услуге штампања (2020.)

Услуге штампања - Додела уговора (24.01.2020. у 11.29ч)

">https://www.masfak.ni.ac.rs/images/upload/Dokumenta/Javne_nabavke/Javne_nabavke_2020/Usluge_stampanja/UslugeStampanjaDodelaUgovora-24-01-2020.pdf|600|800|pdfjs}

pdfUslugeStampanjaDodelaUgovora-24-01-2020.pdf

Додела уговора (24.01.2020. у 11.29ч)

Услуге штампања - Конкурсна документација (15.01.2020. у 13.26ч)


pdfUslugeStampanjaKonkursnaDok_15-01-2020.pdf

Услуге штампања - Позив за подношење понуде (15.01.2020. у 13.26ч)pdfUslugeStampanjaPodnosenjePonude_15-01-2020.pdf