Добровољно пензијско осигурање (2020.)

Добровољно пензијско осигурање - Обавештење о закљученом уговору (04.02.2020. у 11.58ч)

pdfPenzijskoZakljucenUgovor_04-02-2020.pdf

Добровољно пензијско осигурање - Одлука о додели уговора (29.01.2020. у 11.50ч)

pdfDobrovPenzijskoOdlukaDodelaUgovora-29-01-2020.pdf

Питања и одговори (22.01.2020. у 8.25ч)

pdfPitanjaOdgovori_22-01-2020.pdf

Добровољно пензијско осигурање - Конкурсна документација (20.01.2020. у 12.33ч)

pdfPenzijskoKonkursnaDokumentacija_20-01-2020.pdf

Добровољно пензијско осигурање - Позив за подношење понуда (20.01.2020. у 12.33ч)

pdfPenzijskoPozivZaPodnosenjePonude_20-01-2020.pdf