Рачунарска опрема (2020.)

Рачунарска опрема - Обавештење о закљученом уговору (05.02.2020. у 11.53ч)

pdfRacOpremaObavestenjeZakljucenUgovor_05-02-2020.pdf

Рачунарска опрема - Одлука о додели уговора (30.01.2020. у 11.34ч)

pdfRacOprema_DodelaUgovora-30-01-2020.pdf

Рачунарска опрема - Конкурсна документација (21.01.2020. у 12:10)

pdfRacOprema_KonkursnaDok-21-01-2020.pdf

Рачунарска опрема - Позив за подношење понуда (21.01.2020. у 12:10)

pdfRacOpremaPozivZaPodnosenjePonude-21-01-2020.pdf