Материјал за хигијену (2021)

Материјал за хигијену, 04.02.2021, 13.30

Набавка материјала за хигијену

Обавештење о додели уговора, 10.02.2021.

docxObavestenje_o_dodeli_ugovora.docx

Позив за достављање понуда

doc1_PozivHigijena.doc

Спецификација материјала за одржавање хигијене

doc2_SpecifikacijaMaterijala.doc

Образац понуде

docx3_ObrazacPonude.docx

Модел уговора о купопродаји материјала за одржавање хигијене

doc4_ModelUgovora.doc