Репрезентација 2022

OБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23.02.2022

 

pdfОбавештење о додели уговора

Позив за достављање понуда 11.02.2022.

 

pdfПозив за достављање понуда

Модел уговора 11.02.2022.

 

pdfМодел уговора

Образац понуде 11.02.2022.

 

pdfОбразац понуде