Одржавање рачунарске опреме 2022

Образац понуде 18.04.2022

 

pdfОбразац понуде

Модел уговора 18.04.2022

 

pdfМодел уговора