Одржавање рачунарске опреме 2022

Обавештење о додели уговора 26.04.2022

 

pdfОбавештење о додели уговора

Позив за достављање понуда 18.04.2022

 

pdfПозив за достављање понуда

Образац понуде 18.04.2022

 

pdfОбразац понуде

Модел уговора 18.04.2022

 

pdfМодел уговора