Угоститељске услуге 2023

Обавештењо о додели уговора 20.01.2023

pdfОбавештење о додели уговора

 

 

 

 

Позив за достављање понуда 11.01.2022

pdfПозив за достављање понуда

 

 

 

 

Образац понуде и модел уговора партија 1

pdfОбразац понуде

pdfМодел уговора

 

 

 

 

 

Образац понуде и модел уговора партија 2

pdfОбразац понуде

pdfМодел уговора

 

 

 

 

 

Образац понуде и модел уговора партија 3

pdfОбразац понуде

pdfМодел уговора