Одржавање рачунарске опреме 2023

Образац понуде 24.03.2023. године

Образац понуде

Модел уговора 24.03.2023. године

Модел уговора