Математика 2

Основне информације

Код предмета 6105
Шифра предмета Б.2.1-О.6
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 7
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се сви студенти у области машинког инжињерства упознају са  oбичним диференцијалним једначинама, вишеструким, криволинијским и површинским интегралима, а осим тога  добију неопходна знања из теорије поља потребна за изучавање механике и термодинамике.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу математичким апаратом да опишу кретања, процесе као и да одреде тежишта, масе итд.
Број часова наставе 60 предавања, 45 практична настава

pdfКњига предмета - Математика 2246.68 KB

Литература

Аутор Назив Издање
Милованчевић Д., Митровић М., Радовић Љ. Математика 2 MФ Ниш, 2013.
Милованчевић Д., Станојевић М. Математика II MФ Ниш, 2000.
Миличић П., Ушћумлић М. Збирка задатака из више математике 1 Научна књига , Београд, 1986.
Миличић П., Ушћумлић М. Збирка задатака из више математике  2 Научна књига , Београд, 1986.