Машински факултет Универзитета у Нишу добио Сертификат о акредитацији

Акредитационо тело Србије доделило је Машинском факултету Универзитета у Нишу Сертификат о акредитацији којим се потврђује усаглашеност лабораторијa Завода за машинско инжењерство са стандардом ISO/IEC 17025:2017.