Социологија културе и морала

Основне информације

Код предмета 1304
Шифра предмета O.1.4-О.4
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 4
Циљ предмета Упознавање студената са основним феноменима савремене културе, нарочито културе свакодневног живота, коју они и иначе непосредно проживљавају и у њој учествују; као и стицање елементарних теоријских и практичних знања из области морала и система људских права (општих, посебних и мањинских).
Исход предмета Способност студената да стечена знања примене у току професионалне каријере ина односе у радној средини, користе у комуникацији са пословним партнерима и у саобраћају са ужом и широм друштвеном заједницом.
Број часова наставе 30 предавања, 15 практична настава

 

pdfКњига предмета - Социологија235.11 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Драгољуб Б. Ђорђевић Социологија forever ID = 93361164, Пунта 2001
Д. Б. Ђорђевић, Б. Ђуровић Професионална етика инжењера  
Драгољуб Б. Ђорђевић Есеј о скинхедима ЈУНИР, Свен, 2003
Драгољуб Б. Ђорђевић Пророци “нове истине”: секте и култови Отворени клуб, ЈУНИР, 1998.
Драгољуб Б. Ђорђевић На коњу с лаптопом у бисагама  
Допунска литература
Ноам Чомски Хегемонија или опстанак  
Божиловић Н., Кич, Жунић Д. Свакидашњи укус  
Драган Жунић (прир.) Права мањина ISBN 86-83561-10-0, ОГИ, 2005.
Драгољуб Б. Ђорђевић Казуј крчмо Џеримо  
Марија Тодорова Имагинарни Балкан ISBN 86-7562-054-3, библиотека XX век, Круг, 2006
Бек У. Ризично друштво  
Хантингтон С. Сукоб цивилизација  
Поповић Н. Људска права