Техничка физика

Основне информације

Код предмета 1308
Шифра предмета O.2.3-О.7
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 8
Циљ предмета Као један од фундаменталних инжењерских предмета, овај предмет има за циљ развијање апстрактног мишљења, као и стицање основних знања из области електротехнике, механике крутог тела, механике флуида и темодинамике.
Исход предмета Стечана знања студент користи у даљем образовању и стручним предметима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Техничка физика261.35 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Сурутка Ј Основи електротехнике- електромагнетизам Академска мисао, Београд, 2002.
МиљанићП Електротехника Машински факултет, Београд, 1994
Павловић Р Механика I – Статика Универзитет у Нишу, Ниш, 1999.
Козић П. Отпорност материјала Универзитет у Нишу, Ниш, 2003
Русов Л. Механика II – Kинематика IX издање, Научнакњига, Београд, 1992.
Русов Л. Механика II IДинамика VIII издање, Научнакњига, Београд, 1994.
Обровић Б. Механика флуида Машински факултет Крагујевац, 2007.
Обровић Б., Савић С Збирка решених задатака из Механике флуида Машински факултет Крагујевац, 2011.
Ђорђевић Б., Валент В., Шербановић С., Радојковић Н Термодинамика и термотехника – теоријске основе – задаци и проблеми 2000.
Recknagel, Sprenger, Schramek, Чеперковић Грејање и климатизација Интерклима, Врњачка Бања, 2002.