Економика предузећа

Основне информације

Код предмета 1314
Шифра предмета O.3.2-О.10
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да обезбеди студентима стицање основних теоријских и практичних сазнања о предузећу као основном субјекту привреде, основним принципима пословања предузећа, екстерним и интерним факторима развоја предузећа, савременим трендовима у свету на тржишту роба и капитала и улога предузећа у привредном расту земље.
Исход предмета Очекује се да ће студенти након реализације наставног програма из овогпредмета бити оспособљени да се брзо прилагоде обављању послова и задатака у предузећу исавладају сва потребна знања и вештине на свом радном месту.
Број часова наставе 30 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Економика предузећа206.29 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ставрић Б. Економика предузећа КИЗ „Центар“, Београд 2011.