Енглески језик 1

Основне информације

Код предмета 1305
Шифра предмета O.1.5-И.1.-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 3
Циљ предмета Савладавање основних граматичких структура енглеског језика и оспособљавање студената за базичну комуникацију
Исход предмета Студенти ће бити у могућности да се служе говорним и писаним енглеским језиком у једноставнијим, свакодневним ситуацијама
Број часова наставе 60 предавања

pdfКњига предмета - Енглески језик 1186.72 KB

Литература

Аутор Назив Издање
Kay, Sue and Vaughan Jones Inside Out – Elementary Oxford: Macmillan Education, 2003.
Philips J. (Ed.) Oxford English-Serbian Student's Dictionary Oxford: Oxford University Press. 2006.