Eнглески језик 2

Основне информације

Код предмета 1311
Шифра предмета O.2.5-И.2.-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 3
Циљ предмета Савладавање основних термина из области технике и технологије у сврху формирања стручне основе за даље савладавање енглеског за посебне академске потребе уз проширивање постојећег знања општег енглеског језика. Обрађивање стручних текстова са посебним акцентом на стручној терминологији, упоређивање матерњег и страног језика струке и почетак оспособљавања студената за самостално коришћење научне и стручне литературе.
Исход предмета Студенти ће моћи да самостално обрађују и преводе једноставније стручне текстове, стекну навику коришћења штампаних и интернет извора (литературе, речника, ...), као и унапреде своје опште познавање енглеског језика, нарочито на плану комуникације у специфичним ситуацијама везаним за струку.
Број часова наставе 60 предавања

 

pdfКњига предмета - Енглески језик 2183.52 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Glendinning E. H. Oxford English for Careers: Technology 1 Oxford: Oxford University Press. 2007.
Glendinning E. H., Glendinning N. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering Oxford: Oxford University Press. 1995.
Philips J. (Ed.) Oxford English-Serbian Student's Dictionary Oxford: Oxford University Press. 2006.