Физика

Основне информације

Код предмета 6103
Шифра предмета Б.1.3-О.3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предметаје да се сви студенти упознају са одређеним областима физике које су од фундаменталног значаја за техничке студије.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу даље пратити остале предмете предвиђене наставним планом.
Број часова наставе 30 предавања,  30 практична настава, 15 други облици наставе

 

 pdfКњига предмета - Физика207.48 KB

Литература

Аутор Назив Издање
В. Вучић, Д. Ивановић Физика I, Физика ΙΙ, Физика ΙIΙ Научна књига, Београд (више издања)
Г. Димић Збирка задатака из физике Научна књига, Београд (више издања)
М. Јанковић, В. Златић Приручник за вежбе из физике Графичар, Ниш, 1983.