Електротехника са електроником

Основне информације

Код предмета 6107
Шифра предмета Б.2.2-О.7
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање основних  теоријских знања из електротехнике и електронике. Упознавање са могућностима практичне примене електротехнике и електронике у машинству.
Исход предмета Оспособљавање за праћење  других курсева  који захтевају предзнања везана за електротехнику и електронику. Основе коришћења прогамских симулацоних пакета за електронику.
Број часова наставе 30 предавања, 30 практична настава, 15 други облици наставе

pdfКњига предмета - Електротехника са електроником210.89 KB 

Литература

Аутор Назив Издање
Д. Митић Основи електротехнике Електронски факултет Ниш, 2002.
Ж. Петронијевић Електротехника Машински факултет, Крагујевац, 1986.
А. Мицић, Ж. Тасић, Б. Ђоршевић Збирка решених задатака из електротехнике са електроником Машински факултет, Ниш, 2006.