Машински елементи 1

Основне информације

Код предмета 6205
Шифра предмета Б.3.3-O.12
Година/Семестар I I /3
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским основама, конструкционим облицима, прорачуном, принципима израде, начином функционисања и применом машинских елемената
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да:
  • Добије све предуслове за успешно конструисање машина и уређаја;
  • Решава практичне проблеме прорачуна и конструкционог извођења;
  • Користи ISO и EN стандарде код избора машинских елемената и делова
Број часова наставе 15 предавања,  15 практична настава

 

pdfКњига предмета - Машински елементи 1209.26 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милтеновић В Машинскиелементи - облици, прорачун, примена УниверзитетуНишу, Машинскифакултет, Ниш, VII издање, 2009. с.762.
Огњановић М Машински елементи Универзитет у Београду, Машински факултет, 2011. с. 501.
Николић В. Машински елементи - Теорија, прорачун, примери Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, 2004.
Милтеновић В Машински елементи - таблице и дијаграми VII издање 2009. с.239
Милтеновић В., Шаренац М., Збирка решених испитних задатака из машинских елемената Универзитет у Српском Сарајеву - Машински факултет, Српско Сарајево, 1999. стр.175.
Николић В, Ђорђевић З, Благојевић М Машински елементи – Збирка задатака Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, 2008.