Термодинамика

Основне информације

 

Код предмета 6214
Шифра предмета Б.4.3-О.16
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 7
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се сви студенти у области машинког инжињерства упознају са принципима и ограничењима при топлотној трансформацији енергије, са становишта практичне примене, као и да се упознају са механизмима преноса топлоте.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу постављати масене и енергетске билансе за топлотне апарате и процесе који се одвијају у њима. Студенти су оспособљени да одреде термодинамичке величине стања идеалног гаса и реалних флуида и да користе прорачуне везане за простирање топлоте.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

pdfКњига предмета - Термодинамика212.65 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ђорђевић Б., Валент В., Шербановић С. Грађевинска књига Грађевинска књига, Београд, 2000.
Малић Д Термодинамика и термотехника Грађевинска књига Београд, 1975.
Радојковић Н., Илић Г., Вукић М. Збирка задатака из термодинамике МФ Универзитета у Нишу, 2007.
LeipertzA. EngineeringThermodynamics ESYTECEnergieundSystemtechnikGmbH, Erlangen, 2000.