Пројектовање информационих система

Основне информације

Код предмета 6409
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-6
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са поступком пројектовања информационих система, као и основним алатима који се том приликом користе.
Исход предмета Након што се упознају са градивом из овог предмета студенти ће бити у стању да дефинишу захтеве који се постављају пред информациони систем, као и да поставе једноставан пројекат информационог система. Студенти ће се упознати са основним проблемима код имплементације информационих система и начинима да се ти проблеми превазиђу.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Пројектовање информационих система200.03 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Jeffrey Whitten, Lonnie Bentley, McGraw-Hill Systems Analysis and Design Methods Институт за бакар, Индокоп центар, РТБ Бор, 2002.
     


Наставни материјал