Стручна пракса Б

Основне информације

Код предмета 6403
Шифра предмета Б.7.3 -O.23
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 4
Циљ предмета Оспособљавање студента за примену научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси.
Исход предмета Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се реализовали конкретни послови у области машинског инжењерства.
Број часова наставе 75 часова


pdfКњига предмета - Стручна пракса Б150.59 KB