Рачунарска опрема (2019.)

Рачунарска опрема - Обавештење о закљученом уговору (04.02.2019. у 12:36)

pdfRacunarskaOprema_ObavestenjeOZakljucenomUgovoru1.pdf611.46 KB

Рачунарска опрема - Одлука о додели уговора (30.01.2019. у 09:35)

pdfRacunarskaOprema_odluka_o_dodeli.pdf523.28 KB

Рачунарска опрема - Позив за подношење понуда (21.01.2019. у 11:18)

pdfRacunarskaOprema_PozivZaPodnosenjePonude.pdf410.73 KB

Рачунарска опрема - Конкурсна документација (21.01.2019. у 11:18)

pdfRacunarskaOprema_konkursna.pdf763.95 KB