Одржавање рачунарске опреме (2021)

Одржавање рачунарске опреме, 24.02.2021, 08.55

Обавештење о додели уговора, 04.03.2021.

docx04-03-21_Obavestenje_o_dodeli_ugovora_OdrzavanjeRacunarskeOpreme.docx

 

Позив за достављање понуда

pdf24-02-2021_Poziv_OdrzavanjeOpreme.pdf

 

Спецификација опреме

docx24-02-2021_Specifikacija_OdrzavanjeOpreme.docx

 

Образац понуде

docx24-02-2021_ObrazacPonude_OdrzavanjeOpreme.docx

 

Модел уговора

docx24-02-2021_ModelUgovora_OdrzavanjeOpreme.docx