Књига сарадника - Стојиљковић М. Мирко

Име, средње слово, презиме

Мирко М. Стојиљковић 

Звање

Асистент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2005.

Ужа научна односно уметничка област

Термотехника, термоенергетика и процесна техника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Термотехника, термоенергетика и процесна техника

Докторат

Специјализација

Магистратура

Диплома

2005.

Машински факултет у Нишу

Термотехника, термоенергетика и процесна техника

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Технички материјали

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

2.

Термодинамика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.33

3.

Техника хлађења

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.63

4.

Расхладни уређаји

Енергетика и процесна техника,
мастер академске студије

1.00

5.

Енергетски менаџмент у општинама и градовима

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.29

6.

Енергетски менаџмент у зградама

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50