Књига наставника - Рајковић М. Предраг

Име, средње слово, презиме

Предраг М. Рајковић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1984.

Ужа научна односно уметничка област

Математика и информатика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2009.

Машински факултет у Нишу

Математика и информатика

Докторат

1998.

Филозофски факултет у Нишу,

Група за математику

Математика (нумеричка математика)

Специјализација

Магистратура

1991.

Филозофски факултет у Нишу,

Група за математику

Математика (нумеричка математика)

Диплома

1983.

Филозофски факултет у Нишу,

Група за математику

Математика

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Инжењерска графика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.75

2.

Математика 3

Машинско инжењерство,

основне академске студије

6.00

3.

Операциона истраживања

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, мастер академске студије

1.00

4.

Студијски истраживачки рад 2

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.33

5.

Примењено рачунарство

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.67

6.

Одабрана поглавља из више математике

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.53

7.

Нумеричке методе

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.44

Репрезентативне референце

1.

Rajković P.M., Barry P., Petković M.D.,  Sobolev orthogonal polynomials in computing of Hankel determinants,  LINEAR ALGEBRA AND APPLICATIONS 437 (10) (2012), pp. 2417–2428.

2.

Stanković M.S., Marinković S.D., Rajković P.M.,  The deformed exponential functions of two variables in the context of various  statistical mechanics, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 218 (2011) 2439–2448

3.

Stanković M.S., Marinković S.D., Rajković P.M., Deformed and modified Mittag-Leffler polynomials, MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING 54 (2011), pp721–728.

4.

Rajković P.M., Marinković S.D., Stanković M.S., Diferencijalni i integralni račun bazičnih hipergeometrijskih funkcija  (monografija) MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU, Niš, 2008.

5.

Rajković P. M., Petković M. D., Barry P., The Hankel transform of the sum of consecutive generalized Catalan mumbers, Integral Transforms and Special Functions (2007), Vol. 18, Issue 4, pp. 285-296.

6.

Rajković P. M., Marinković S. D., Stanković M. S., On q-orthogonal polynomials over a collection of complex origin intervals related to little q-Jacobi polynomials, Ramanujan Journal (2006), 12, No. 2, 245-255.

7.

Rajković P. M., Marinković S. D., Stanković M. S., On q-Newton-Kantorovch method for solving systems of equations, Applied Mathematics and Computation (2005), Vol. 168, No. 2, pp. 1432-1448.

8.

Marinković S. D., Rajković P. M., The q-analogues of  Laguerre polynomials over a collection of complex origin intervals, Integral Transforms and Special Functions (2005), Vol. 16, No. 2, pp. 159-169.

9.

Milovanović G.V., Rajković P.M., On polynomials orthogonal on a circular arc, Journal Computational Applied Mathematics (1994), Vol. 51,  1-13.

10.

Koepf W., Rajković P.M., Marinković S.D., Properties of q-holonomic functions, Journal of Difference Equations and Applications (2007), Vol. 13, No. 7, pp. 621-638.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

142

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

25

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

1

Усавршавања

2004 i 2008., DAAD-stipendist na Univerzitetu u Kaselu (Nemačka),

2011., Inostrani član komisije za odranu doktorske disertacije u Irskoj na Warerford Instiutu  

Други подаци које сматрате релевантним

2005. Mentor doktorske disertacije mr Slađane D. Marinković,

2008. komentor doktorske disertacije mr Marka  D.Petkovića,