Књига наставника - Стаменковић М. Живојин

Име, средње слово, презиме

Живојин М. Стаменковић

Звање

Доцент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2000.

Ужа научна односно уметничка област

Теоријска и примењена механика флуида

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2014.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика флуида

Докторат

2013.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика флуида

Специјализација

Магистратура

Диплома

1998.

Машински факултет у Нишу

Аутоматско управљање

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Механика флуида

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.50

2.

Примењена термодинамика и механика флуида

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.25

3.

Пројектовање енергетских система и елемената применом рачунара

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.13

4

Хидромашинска опрема

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.28

5.

Прорачунска динамика флуида

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.23

6.

Техничка физика

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.20

7.

Енергетска ефикасност и екологија

Енергетика и процесна техника,
мастер академске студије

0.13

8.

Менаџмент у екологији

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.17

9.

Односи са јавношћу и корпоративно предузетништво

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00

10.

Управљање људским ресурсима у предузетничком окружењу

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00

11.

Иновациони менаџмент

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00

Репрезентативне референце

 

1.

Z. Boričić, D. Nikodijević, D. Milenković, Ž. Stamenković; A form of MHD universal equations of unsteady incompressible fluid flow with variable electroconductivity on heated moving plate, THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, (2005), Vol.32 (1), pp.65-78.

 

2.

B. Bogdanović, Ž. Stamenković, J. Bogdanović-Jovanović, The development of turbine-pump aggregate, THERMAL SCIENCE, (2006) Supplement to Vol.10, No 4, str.163¸176..

 

3.

Z. Boričić, D. Nikodijević, B. Blagojević, Ž. Stamenković, Universal Solutions of Unsteady Two-Dimensional MHD Boundary Layer on the Body with Temperature Gradient along Surface, WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, (2009), Volume 4, pp. 97-106, ISSN 1790-5087.

 

4.

Z. Boričić, D. Nikodijević, B. Obrović, Ž. Stamenković, Universal equations of unsteady two-dimensional MHD boundary layer whose temperature varies with time, THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, (2009), Vol.36, No.2, pp. 119-135,  ISSN 1450-5584.

 

5.

Nikodijevic D,  Nikolic V,  Stamenkovic Z.  Boricic A , Parametric method for unsteady two-dimensional MHD boundary-layer on a body for which temperature varies with time, ARCHIVES OF MECHANICS, (2011), Vol. 63, No. 1, pp. 57-76.

 

6.

Boricic Z,  Nikodijevic D,  Milenkovic D,  Stamenkovic Z,  Zivkovic D,  Jovanovic M,  Unsteady Plane MHD Boundary Layer Flow of a Fluid of Variable Electrical Conductivity, THERMAL SCIENCE, (2010), Vol. 14,  pp. S171-S182

 

7.

Stamenkovic Z,  Nikodijevic D,  Blagojevic B,  Savic S.  MHD Flow and Heat Transfer of Two Immiscible Fluids Between Moving Plates, Transactions of the Canadian Soc. for Mech. Eng, (2010), vol. 34, No.3-4, pp. 351-372

 

8.

Nikodijevic D,  Milenkovic D,  Stamenkovic Z,  MHD Couette two-fluid flow and heat transfer in presence of uniform inclined magnetic field, HEAT AND MASS TRANSFER, (2011), Vol. 47, No. 12, pp. 1525-1535

 

9.

D. Nikodijević, Ž. Stamenković, D. Milenković, B. Blagojević, J. Nikodijevic, Flow and heat transfer of two immiscible fluids in the presence of uniform inclined magnetic field, MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, (2011), Volume 2011, Article ID 132302, 18 pages, doi:10.1155/2011/132302.

 

10.

Ž. Stamenković,  D. Nikodijević,  M. Kocić,  J. Nikodijević,  Magnetohydrodynamic Flow and Heat Transfer of Two Immiscible Fluids with Induced Magnetic Field Effects, THERMAL SCIENCE, (2012), Vol. 16, pp. S323-S336. (М23)

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

 

Укупан број цитата

14

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

8

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

 

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним