Књига наставника - Стаменковић С. Душан

Име, средње слово, презиме

Душан С. Стаменковић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2000.

Ужа научна односно уметничка област

Саобраћајно машинство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2011.

Машински факултет у Нишу

Саобраћајно машинство

Избор у звање доцента

2000.

Машински факултет у Нишу

Железничко машинство

Докторат

2000.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Специјализација

Магистратура

1993.

Машински факултет у Нишу

Прецизно машинство

Диплома

1980.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. активне

наставе

1.

Трибологија

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.25

2.

Техничка дијагностика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.25

3.

Одржавање машинских система и транспортних средстава

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.50

4.

Друмска возила

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.42

5.

Пројектовање железничких возила

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.52

6.

Пројектовање машинских система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.08

7.

Поступци израде мехатроничких елемената

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.23

8.

Шинска возила

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.48

9.

Интермодални транспорт

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.19

10.

Саобраћај и транспорт

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.60

11.

Менаџмент у саобраћају и транспорту

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.90

12.

Технологичност

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

1.67

13.

Одржавања транспортних средстава

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.25

14.

Фактори успеха у развоју производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.19

15.

Одабрана поглавља из машинских конструкција и железничког машинства

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.29

16.

Трибологија машинских система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

17.

Пројектовање железничких возила

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.36

18.

Експерименталне методе и метрологија

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.22

19.

Пројектовање дијагностичких система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.44

20.

Одржавање железничких возила

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

21.

Одабрана поглавља из технологије заваривања

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.08

Репрезентативне референце

1.

M. Milosevic, D.  Stamenkovic, A. Milojevic, M. Tomic: Modeling Thermal Effects in Braking Systems of Railway Vehicles, Thermal Science 2012, vol. 16, Society of Thermal Engineers of Serbia, 2012. ISBN 0354-9836

2.

M. Banić, D. Stamenković,V. Miltenović, M. Milošević, M. Rackov: Prediction of Heat Generation in Rubber or Rubber-Metal Springs, Thermal Science 2012, vol. 16, Society of Thermal Engineers of Serbia, 2012. ISBN 0354-9836

3.

D.Stamenković, M. Milošević, M. Mijajlović, M. Banić: Recommendations for the estimation of the strength of the railway wheel set press fit joint, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, Volume 226, Issue 1, 2012. ISSN 0954-4097.

4.

D.Stamenković, M. Milošević, M. Mijajlović, M. Banić: Estimation of the static friction coefficient for press fit joints; Journal of the Balkan Tribological Association, No.3, 2011. ISSN 1310-4772

5.

M. Mijajlović, D. Milčić, D. Stemenković, A. Živković: Mathematical Model for Generated Heat Estimation During Plunging Phase of the FSW Process, TRANSACTIONS OF FAMENA, Faculty of mechanical engineering and naval architecture Zagreb, Croatia, (Volume 35, No.1, 2011). ISSN 1333-1124

6.

Stamenković D: Održavanje železničkih vozila, ISBN 978-86-6055-013-4, Mašinski fakultet Niš, 2011.

7.

D.Stamenković, M.Milošević, S.Jovanović, M.Banić, D.Jovanović: Experimental investigation of railway vehicles dynamic characteristics, The International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš 2010. ISBN 978-86-6055-008-0

8.

D.Stamenković, M.Milošević: Friction at rubber-metal spring, SERBIATRIB ’09 – 11th International Conference on Tribology, str. 215-219, Beograd 2009. ISBN 978-86-7083-659-4

9.

Stamenković D, Đurđanović M: Tribologija presovanih spojeva, monografija, ISBN 86-80587-48-6, Mašinski fakultet Niš, 2005.

10.

Mandić D, Stamenković D: Necessity of bringing up-to-date the UIC Standards for Railway Vehicles, World Congress on Ralway Research, Cologne Germany, 2001

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

7

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

5

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

2

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним Руководилац 2 пројекта Министарства науке, руководилац 5 пројеката домаће индустрије и учесник као члан тима у 14 пројеката