Књига наставника - Коруновић Д. Никола

Име, средње слово, презиме

Никола Д. Коруновић

Звање

Асистент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1999.

Ужа научна односно уметничка област

Производни системи и технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Докторат

2011.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Специјализација

Магистратура

2003.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Диплома

1995.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Основе информационо­комуникационих технологија

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

2.

Рачунарски подржано геометријско моделирање

Машинско инжењерство,

основне академске студије

4.50

3.

Примена МКЕ

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.56

4.

НУ обрадни системи

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

3.00

5.

Напредна примена МКЕ

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

1.00

6.

Анализа и симулација биомеханичких система

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

1.20

7.

Технолошко и пословно предвиђање

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00