Књига наставника - Мијајловић М. Мирослав

Име, средње слово, презиме

Мирослав М. Мијајловић

Звање

Доцент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2008.

Ужа научна односно уметничка област

Машинске конструкције

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Докторат

2012.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Специјализација

Магистратура

Диплома

2004.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Заварене машинске конструкције

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.83

2.

Виртуелно конструисање

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.42

3.

Технологија заваривања

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

4.

Поузданост машинских система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.21

5.

Пројектовање софтвера

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.52

6.

Пројектовање машинских система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.08

7.

Квалитет заварених конструкција

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.58

8.

Ефективност система

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.00

9.

Менаџмент људских ресурса

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.50

10.

Пројектовање

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.20

11.

Алати и технологије у развоју производа

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

0.75

12.

Међународни пројектни менаџмент

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

1.00

13.

Виртуелни развој производа

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

1.50

14.

Индустријски дизајн

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

0.33

15.

Методе и технике управљања пројектима

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

16.

Алати и технологије у развоју производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

17.

Одабрана поглавља из машинских конструкција и железничког машинства

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.29

18.

Трибологија машинских система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

19.

Поузданост машинских система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

20.

Лаке машинске конструкције

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

21.

Виртуелни развој производа

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

22.

Симулација у развоју производа

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

23.

Експерименталне методе и метрологија

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.22

24.

Одабрана поглавља из заварених машинских конструкција

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.08

25.

Софтверско инжењерство и програмски језици

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.11

26.

Одабрана поглавља из технологије заваривања

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.08

Репрезентативне референце

1.

Miroslav Mijajlović and Dragan Milčic (2012). Analytical Model for Estimating the Amount of Heat Generated During Friction Stir Welding: Application on Plates Made of Aluminium Alloy 2024 T351, Welding Processes, Radovan Kovačević (Ed.), ISBN: 978-953-51-0854-2, InTech, pp. 247-274

2.

Mijajlović Miroslav, Milčić Dragan, Stamenković Dušan, Živković Aleksandar: Mathematical Model for Generated Heat Estimation During Plunging Phase of FSW Process, Transactions of Famena, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, Croatia, XXXV-1/2011, April 2011, pp 39 - 54, ISSN 1333-1124, UDC 621.791.1

3.

Stamenković Dušan, Milošević Miloš, Mijajlović Miroslav, Banić Milan: Estimation of The Static Friction Coefficient for Press Fit Joints; Journal of Balkan Tribological Association, Vol. 17, No 3, 2011, pp. 341-355, ISSN 1310-4772, Sofia, Bulgaria, 2011

4.

Stamenković Dušan, Milošević Miloš, Mijajlović Miroslav, Banić Milan: Recommendations for the Estimation of the Strength of the Railway Wheel Set Press Fit Joint, Ref. JRRT375R2, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, pp. 48-61, 2012

5.

Mijajlović Miroslav, Milčić Dragan, Anđelković Boban, Vukićević Miomir, Bjelić Mišo: Mathematical Model for Analytical Estimation of Generated Heat During Friction Stir Welding. Part 1, Journal of Balkan Tribological Association, Vol. 17, No 2, 2011, pp. 179-191, ISSN 1310-4772, Sofia, Bulgaria, 2011

6.

Mijajlović Miroslav, Milčić Dragan, Anđelković Boban, Vukićević Miomir, Bjelić Mišo: Mathematical Model for Analytical Estimation of Generated Heat During Friction Stir Welding. Part 2, Journal of Balkan Tribological Association, Vol. 17, No 3, 2011, pp. 361-370, ISSN 1310-4772, Sofia, Bulgaria, 2011

7.

Mijajlović Miroslav, Milčić Dragan: Analiza fazi pouzdanosti mašinskih sistema, IMK-14 Istraživanje i razvoj, Časopis instituta IMK “14. Oktobar” Kruševac, Godina XV, Broj (30-31), 1-2. 2009, s. 107-114. ISSN 0354-6829

8.

Milan Radojević, Milčić Dragan, Mijajlović Miroslav: Parametric Modeling Applied In Wood Furniture Manufacturing, Proceedings / The Sixth International Symposium about Forming and Design in Mechanical Engineering, KOD 2010, 29-30 September 2010, Palić, Serbia. Pp. 253. – 260, COBISS.SR-ID 255525127, ISBN 978-86-7892-278-7

9.

Djurić Sava, Milčić Dragan, Mijajlović Miroslav, Mitić Dragan: Model of Welding Technology for Reconstruction of Heating Station System, Proceedings / The 2nd South – East European IIW International Congress: Welding – High Tech Technology in 21st Century, Sofia, Bulgaria, October, 21st – 24th, 2010, 295 – 300. page, ISBN 978-954-9322-25-5

10.

Mijajlović Miroslav, Stamenković Dušan, Đurđanović Miroslav, Milčić Dragan: About The Influence of Friction Coefficient on Heat Generation During Friction Stir Welding, SERBIATRIB ’11, 12th International Conference on Tribology, 11th - 13th May 2011, Kragujevac, Serbia, Proceedings, pp. 234-239, ISBN 978-86-86663-74-0

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

12

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

9

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

2

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним