Књига сарадника - Петковић Љ. Душан

Име, средње слово, презиме

Душан Љ. Петковић

Звање

Асистент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2008.

Ужа научна односно уметничка област

Производни системи и технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Докторат

Специјализација

Магистратура

Диплома

2007.

Машински факултет у Нишу

Eнергетика

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Основе информационо­комуникационих технологија

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

2.

Технички материјали

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

3.

Избор материјала

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.75

4.

Одржавање техничких система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.50

5.

Менаџмент технолошким развојем

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.50

6.

Технологије ојачавања површина

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

1.00

7.

Екологизација производних система

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

0.75

8.

Lean Six Sigma организација

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

1.00

9.

Бенчмаркинг

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00

10.

Основи валидације развоја производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00