Књига наставника - Павловић Т. Ненад

Име, средње слово, презиме

Ненад Т. Павловић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1992.

Ужа научна односно уметничка област

Мехатроника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2013.

Машински факултет у Нишу

Мехатроника

Докторат

2003.

Машински факултет у Нишу

Теорија машина и механизама

Специјализација

Магистратура

1996.

Машински факултет у Нишу

Прецизно машинство и роботика

Диплома

1991.

Машински факултет у Нишу

Прецизно машинство

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Инжењерска графика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.20

2.

Оптички елементи у мехатроници

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.07

3.

Механички функционални елементи

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.23

4.

Информационе технологије 1

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.25

5.

Савремени технички системи

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.38

6.

Биомехатроника

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

2.50

7.

Гипки механизми

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

0.50

8.

Интегрални развој производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

9.

Студијски истраживачки рад 2

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.33

10.

Сензори, актуатори и ПЛЦ контролери

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.50

11.

Пројектовање оптичких система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.36

Репрезентативне референце

1.

Pavlović N. T., Pavlović N. D., Zbirka zadataka iz Tehničke optike, Mašinski fakultet Niš, Niš, 2007, ISBN 978-86-80587-75-2.

2.

Pavlović,N.D., Pavlović,N.T.,  Gipki mehanizmi, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2013, ISBN 978-86-6055-036-3.

3.

Pavlović N. T., Pavlović N. D., Compliant Mechanism Design for Realizing of Axial Link Translation, MECHANISM AND MACHINE THEORY 44 (2009), Elsevier, ISSN 0094-114X,  1082-1091.

4.

Petković,D., Pavlović,T.N., Shamshirband,S., Kiah,M.L.M., Anuar,N.B., Idris,M.Y.I.,  Adaptive neuro-fuzzy estimation of optimal lens system parameters, Optics and Lasers in Engineering, Volume 55 (2014), Elsevier, ISSN 0143-8166, 84 – 93.

5.

Petković,D., Issa,M., Pavlović,N.D., Pavlović,N.T., Zentner,L., ADAPTIVE NEURO-FUZZY ESTIMATION OF CONDUCTIVE SILICONE RUBBER MECHANICAL PROPERTIES, Expert Systems with Applications, Vol. 39, 2012, Elsevier, ISSN 0957-4174, 9477 – 9482.

6.

Petković,D., Shamshirband,S., Anuar,N.B., Nasir,M.H.N.M., Pavlović,T.N., Akib,S.,  Adaptive neuro-fuzzy prediction of modular transfer function of optical lens system, Infrared Physics & Technology, Volume 65 (2014), Elsevier, ISSN 1350-4495, 54 – 60.

7.

Petković,D., Shamshirband,S., Saboohi,H., Ang,T.F., Anuar,N.B., Rahman,Z.B.A., Pavlović,T.N., Evaluation of modulation transfer function of optical lens system by support vector regression methodologies – a comparative study, Infrared Physics & Technology, Volume 65 (2014), Elsevier, ISSN 1350-4495, 94 – 102.

8.

Petković,D., Pavlović,N.D., Ćojbašić, Ž., Pavlović,N.T., ADAPTIVE NEURO-FUZZY ESTIMATION OF UNDERACTUATED ROBOTIC GRIPPER CONTACT FORCES, Expert Systems With Applications, Vol. 40, 2013, Elsevier, ISSN 0957-4174, 281-286.

9.

Petković,D., Hamid,S.H.A., Ćojbašić,Ž., Pavlović,T.N., Adapting project management method and ANFIS strategy for variables selection and analyzing wind turbine wake effect, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-014-1189-1 (2014), Springer Netherlands, ISSN:0921-030X (Print)1573-0840 (Online)

10.

Pavlović,D.N., Petrović,T., Pavlović,T.N., Milošević,M., Jovanović,S., Đorđević,B., Jovanović,D., Mehanizam koji omogućava automatizovano podešavanje položaja nogu pacijenta na bolničkom krevetu, mali patent 1227U, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Glasnik intelektualne svojine, 31.10.2011.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

44 (www.scopus.com)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

11

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

2

Усавршавања: 1996, 1999, 2001, 2002 Машински факултет Техничког Универзитета Илменау, Немачка

Други подаци које сматрате релевантним: Члан Комисије за стандардизацију и терминологију Интернационалне федерације за промоцију Теорије машина и механизама – IFToMM, Руководилац  пројекта «Развој и оптимално пројектовање адаптивних гипких механизама са интегрисаним актуаторима» у оквиру Програма билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2014 – 2015