Милошевић Милош

 

milosm 

др Милош Милошевић

редовни професор


home   лабораторија Л16

tel  018 500 691
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Мехатроника и управљање

 

Ужа научна област: Мехатроника

 

Репрезентативне референце: 

 • Павловић, Н., Милошевић, М., Полужни механизми, Машински факултет у Нишу, Ниш, ISBN 978-86-6055-029-5, 2012.
 • Милошевић, М.,Тјупа, Љ., Компоненте мехатроничких система код возила, Машински факултет у Нишу, Ниш, ISBN 978-86-6055-090-5, 2017.
 • Pavlović, N. T., Pavlović, N. D., Milošević, M., Selection of the Optimal Rigid-Body Counterpart Mechanism in the Compliant Mechanism Synthesis Procedure, Proceedings of MAMM-2016, Ilmenau, Germany, 2016; book chapter in: Microactuators and Micromechanisms, Mechanisms and Machine Science, ISSN 2211-0992, Vol. 45, Springer, 2016, pp. 127-138, DOI 10.1007/978-3-319-45387-3_12.
 • Stamenković, D., Milošević, M., Mijajlović, M., Banić, M.,Estimation of the Static Friction Coefficient for Press Fit Joints, Journal of the Balkan Tribological Association, ISSN 1310-4772, Vol. 17, No 3, 2011, pp. 341–355.
 • Stamenković, D., Milošević, M., Mijajlović, M., Banić, M.,Recommendations for the Estimation of the Strength of the Railway Wheel Set Press Fit Joint,Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, ISSN: 0954-4097, Vol 226 Issue 1, 2012. pp. 48-61, DOI: 10.1177/0954409711406370.
 • Banić, M.,Stamenković, D., Miltenović, V., Milošević, M., Miltenović, A., Đekić, P., Rackov, M., Prediction of Heat Generation in Rubber or Rubber-Metal Springs,Thermal Science, ISSN: 0354-9836, Vol. 16, Suppl. 2, 2012, pp. 593-606, DOI: 10.2298/TSCI120503189B.
 • Milošević, M., Stamenković, D., Milojević, A.,Tomić, M., Modeling thermal effects in braking systems of railway vehicles,Thermal Science, ISSN: 0354-9836, Vol. 16, Suppl. 2, 2012, pp. 515-526, DOI: 10.2298/TSCI120503188M.
 • Banić, M., Stamenković, D., Milošević, M., Miltenović, A., Tribology Aspect of Rubber Shock Absorbers Development, Tribology in Industry, ISSN 03548996, Vol. 35, No. 3, 2013, pp. 242 – 248.
 • Stamenković, D., Nikolić, M., Milošević, M., Banić, M., Miltenović, A., Mijajlović, M., Tribological Aspect of Rubber Based Parts used in Engineering, Tribology in Industry, Series Mechanical Engineering, ISSN 03548996, Vol. 36, No. 1, 2014, pp. 9 – 16.
 • Milošević, M., Banić, M., Stamenković, D., Pavlović, V., Tomić, M., Miltenović, A., Distribution of Fenerated Friction Heat at Wheel-rail Contact During Wheel Slipping Acceleration, Thermal Science, ISSN: 0354-9836, Vol. 20, Suppl. 5, 2016, pp. 1561-1561, DOI:10.2298/TSCI16S5561M.
 • Mijajlović, M., Vidojković, S., Milošević, M., Temperature Dependent Effective Friction Coefficient Estimation in Friction Stir Welding with the Bobbin Tool, Thermal Science, ISSN: 0354-9836, Vol. 20, Suppl. 5, 2016, pp. 1321-1332, DOI: DOI:10.2298/TSCI16S5321M.

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан Српског удружења за промоцију науке о машинама и механизмима (АСТоММ).
 • Међународне федерације за промоцију науке о механизмима и машинама (ИФТоММ).
 • Шеф Лабораторије за Мехатронику на Машинском факултету у Нишу од 2007. године.
 • Руководилац Центра за обуку Машинског факултета у Нишу од 2010. до 2016. године.
 • Члан је Комисије за контролисање/испитивање возила Центра за моторе и моторна возила на Машинском факултету у Нишу од 2009. године, где обавља још и послове заменика руководиоца и руководиолац је квалитетом.
 • Председник Синдикалне организације Машинског факултета у Нишу од 2012. до 2020. године.
 • Члан Организационог одбора више научно-стручних конференција:.
 • Председник Организационог одбора више научно-стручних конференција.
 • Члан Програмског одбора више научно-стручних конференција .
 • Председник Програмског одбора Конференције RAILCON’16 i RAILCON’18.
 • Рецензент радова више научно-стручних конференција.
 • Председник Комисије за преглед радова Републичких такмичења машинских техничара за компјутерско конструисање у периоду од 2011 до 2017.

Текући пројекти:

"Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje", Пројекат финансиран од стране Машинског факултета у Нишу (2019-)

 

Ангажовање на предметима:

Инжењерска графика, Информационе технологије 1, Мехатроника, Механизми и машине, Моделирање инжењерских система, Поступци израде мехатроничких елемената, Пројектовање механизама, Основе моделирања мехатроничких система, Микромехатроника, Мерна техника у мехатроници, Мерна техника, Мехатроника у саобраћају и транспорту, Механизми у мехатроници, Мониторинг и управљање процесима, Примењено рачунарство, Одабрана поглавља из области мехатронике и управљања.

 

pdfКартон наставника - Милош Милошевић