Милановић М. Саша

 

 salem др Саша М. Милановић

ванредни професор

 

 

home   Лабораторија за хидраулику и пнеуматику Л11; 
   кабинет 313

tel  018 500 685; 063 104 52 14

 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Хидроенергетика

 

Ужа научна област: Теоријска и примењена механика флуида

 

Репрезентативне референце:

 • Богдановић Б., Милановић С., Богдановић-Јовановић Ј., „Компресори - термодинамика процеса сабијања гасова“ , Универзитет у Нишу, Машински факултет, 2007.
 • Богдановић Б., Милановић С., Богдановић-Јовановић Ј., „Летећи пнеуматички транслпорт“, Универзитет у Нишу, Машински факултет, 2009.
 • Богдановић-Јовановић Ј., Милановић С., „Транспорт цевима - теоријске основе са примерима“, Универзитет у Нишу, Машински факултет, 2019.
 • Миловановић Д., Богдановић-Јовановић Ј., Милановић С., „Транспорт флуида - теорија и примери“, Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, 2020.
 • Милановић С., „Истрaживaњe турбулeнтнгдвфaзнгструjaњa упрaвимкaнaлимa пнeумaтскгтрaнспртa грaнулaрнгмaтeриjaлa нeкружнгппрeчнгпрeсeкa“ Универзитет у Нишу, Машински факултет, 2014.
 • СпaсићЖ., MилaнвићС., ШуштeршичВ., НиклићБ., „Low-pressure reversibile axiaol fan with straight profile blades and relatively high efficency“, Thermal Scinence (2012), Vol. 16, Suppl. 2 pp. S593-S603, (M23=3.0, IF 0.838).
 • Mилaнвић С., Joвaнoвић M., Никoлић Б., Блaгojeвић В., „The inflence f secondary flow in a two-phase gas-solid system in straight channels with a non-circular cross-section“, Thermal Scinence (2016), Vol. 20, Suppl. 5, pp. S1419-S1434, (DOI:10.2298/TSCI16S5419M) (M23=3,0; IF 1.093).
 • Сaшa M. Mилaнoвић, Mилoш M. Joвaнoвић, Живaн T. Спaсић, Бoбaн Д. Никoлић, „Two-Phase Flow In Channels With Non-Circular Cross-Section Of Pneumatic Transport Of Powder Material“, Thermal Scinence (2018), Vol. 22,S1407-(doi.org/10.2298/TSCI18S5407M), (M22=5.0; IF 1.431).
 • Сaшa Mилaнoвић, Mилoш Joвaнoвић, ЖивaнСпaсић, БoбaнНикoлић, Two-Phase Turbulent Flow In Straight Horizontal Channels With A Square Cross-Section Taking Into Account The Influence Of Vertical Forces, Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection Vol. 15, No 1, pp. 19 - 34, ISSN:0354-804X(Print) ISSN:2406-0534(Online),2018. doi.org/10.22190/FUWLEP1801019M, (M52=1,5).

 

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Заменик шефа Катедре за хидроенергетику;
 • Зaмeникруквдицa лaбрaтриje зa прeглeдмeрилa притискa;
 • Заменик руководиоца центра за моторе моторна возила.

 

Текући пројекти:

 • "Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje", Пројекат финансиран од стране Машинског факултета у Нишу (2019-)

 

Ангажовање на предметима:

 • Компресори и вентилатори  – основне академске студије Машинско инжењерство;
 • Елементи уљне хидраулике и пнеуматике – основне академске студије Машинско инжењерство;
 • Хидропреносници снаге – основне академске студије Машинско инжењерство;
 • Хидропнеуматски елементи у мехатроници - – основне академске студије Машинско инжењерство;
 • Хидраулички и пнеуматички транспорт – мастер академске студије Енергетика и процесна техника;
 • Транспорт цевима – мастер академске студије Саобраћајно машинство, транспорт и логистика;
 • Енергетски менаџмент у индустрији – мастер академске студије Инжењерски менаџмент  модул Енергетски менаџмент.

 

pdfКартон наставника - Саша Милановић