Историјат катедре за мехатронику и управљање

Увођењем смера ПРЕЦИЗНО МАШИНСТВО у наставни план Машинског Факултета у Нишу, првог и јединог тог профила на територији тадашње СФРЈ, из Катедре за машинске конструкције издвојила се 1987. године група наставника која је покривала предмете овог смера и формирала Катедру за прецизно машинство. За шефа Катедре изабран је проф. др Јуриј Коробов.

Смер прецизног машинства формиран је пре свега за потребе Електронске Индустрије у Нишу којој су били потребни кадрови са знањима усмереним ка пројектовању и изради електромеханичких уредјаја информатичке, медицинске, наменске и друге опреме.

Након смрти проф. Коробова, за шефа Катедре изабран је проф. др Живота Живковић који је ову функцију обављао у периодима 1992-1998 и 2002-2007. Шеф Катедре у периодима 1998-2000 и 2007-2013 био је проф. Ненад Д. Павловић, а од 2000. до 2002. проф. др Властимир Николић. Функцију шефа Катедре од 2013. године обавља проф. др Жарко Ћојбашић.

Катедра за прецизно машинство (од 1989. године Катедра за прецизно машинство и аутоматику) покривала је следеће заједничке предмете за све смерове: Техничко цртање, Електротехника с електроником, Теорија машина и механизама и Аутоматско управљање.

Научна и стручна проблематика у области пројектовања, израде и управљања финомеханичких, електромеханичких и оптичких апарата и уређаја проучавана је у оквиру предмета: Механика периферних јединица, Мерна техника,Техничка оптика, Теорија машина и механизама 2, Конструкције финомеханичких елемената, Технологије у прецизном машинству, Електромеханика с примењеном електроником, Елементи прецизне механике, Роботика, Конструкције апарата и уређаја, Основи информатике, Динамика и идентификација процеса, Компоненте система АУ, Хидраулични и пнеуматски системи АУ, Дискретни системи АУ, Мултиваријабилни системи АУи Пројектовање система АУ.

Након увођења смера МЕХАТРОНИКА у наставни план Машинског Факултета у Нишу, Катедра је децембра 2004. године преименована у Катедру за мехатронику и управљање. Мехатронички уређаји интегришу сензоре, актуаторе и обраду информација у оквиру механичке конструкције, користећи синергетску интеграцију машинства, електротехнике, електронике и информатике (управљање применом рачунара), па су на овом профилу заступљене дисциплине наведених научних области.

Ангажовани наставници Катедре у претходном периоду били су:

 • проф. др Милан Трбојевић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • инж. Вукадин Крстић, доц. Машинског факултета у Нишу,
 • инж. Павле Дражић, ванр. проф. Машинског факултета у Нишу,
 • проф. др h.c. Тодор Пантелић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • проф. др Бранислав Илић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • проф. др Микица Арсенијевић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • проф. др Петар Миљанић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • инж. Гаврило Костић, предавач Машинског факултета у Нишу,
 • проф. др Радмила Петковић, ред. проф. Електронског факултета у Нишу,
 • проф. др Божидар Маршићанин, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • проф. др Јуриј Коробов, ред. проф. Машинског факултета у Нишу,
 • проф. др Слободан Лазовић, ред. проф. Саобраћајног факултета у Београду,
 • проф. др Бранимир Ђорђевић, ред.проф. Електронског факултета у Нишу,
 • проф. др Властимир Павловић, ред. проф. Електронског факултета у Нишу,
 • проф. др Љубомир Јанковић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу,
 • проф. др Драгиша Никодијевић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу,
 • проф. др Живота Тасић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу,
 • академик проф. др Миомир Вукобратовић, директор Центра за роботику Института "Михаило Пупин" у Београду,
 • проф. др др h.c.  Живота Живковић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу,
 • Prof. em. Dr.Ing. habil. Dr.h.c.GerhardBögelsack, Технички Универзитет Илменау, Немачка,
 • Prof. Dr.-Ing. habil.Prof. h.c. EberhardKallenbach, Технички  Универзитет Илменау, Немачка,
 • Prof.Dr.-Ing. habil.HeinzHaferkorn, Технички Универзитет Илменау, Немачка,
 • Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.cGünterHöhne, Технички Универзитет Илменау, Немачка,
 • Prof.Dr.-Ing.habil.PeterWiesner, Технички Универзитет Илменау, Немачка,
 • Prof.Dr.-Ing.habil.Hans-JürgenSchorcht, Технички Универзитет Илменау, Немачка,
 • Doz.Dr.sc.techn. HerbertMehlhorn, Технички Универзитет Илменау, Немачка,

као и сарадници:

 • др Драгољуб Шурдиловић,
 • мр Војислав Спаић,
 • др Данијела Ристић-Durrant,
 • мр Мирослав Михајлов,
 • мр Иван Иванов,
 • др Тамара Несторовић,
 • мр Катарина Алексић,
 • мр Пера Миловановић,
 • мр Раде Милојковић,
 • мр Милан Ристовић.

Чланови Катедре су већ 40 година ангажовани у раду Интернационалне федерације за теорију машина и механизама (IFToMM). Проф. др Живота Живковић био је и члан Извршног комитета ове федерације, а више чланова Катедре били су чланови сталних научних комитета (за мехатронику, микромеханизме) и комисија ове федерације (за терминологију). Средином 1988. године одржано је на Машинском факултету у Нишу више седница Комисије за терминологију IFToMM-а у чијем раду су учествовали научници из 11 земаља.Председник југословенског комитета ове научне федерације дуги низ година (1979-2005) био је проф. др Живота Живковић, па се и седиште комитета налазило на Машинском факултету у Нишу одн. на овој Катедри, а и данас је члан ове Катедре (проф. Ненад Д. Павловић) потпредседник ове асоцијације (АСТоММ).